Így érkeztünk el a szent 40 nap első hétvégéjéhez

A hét első napjaiban felolvastuk Szent András atyánk, Kréta érsekének bűnbánati nagy kánonját a nagy lenyugvási istentisztelet keretében, szerdán elvégeztük az előre megszentelt áldozatok liturgiáját. A tegnapi vecsernye után kolivát szenteltünk Tiron Szent Tivadar (Theodorosz, Feodor) atya főtt búzával és magvakkal tett csodájára emlékeztünk.

Részletek

A vecsernye

Ma este a vecsernyén ismét Barnabás atya volt a vendégünk. Lehetővé tette a számunkra hogy orosz nyelven is lehessen gyónni, így nyelvi akadályokat leküzdve mindenki felkészülhessen az előttünk álló szent 40 napra, ami pedig a Szent Húsvét méltó megünneplésére készít fel.

Részletek

Halottak 1. szombatja

A mai napon, az utolsó ítéletről elnevezett vasárnap előtti szombaton parasztaszt, nagy halotti emlék szertartást tartottunk elhunyt szeretteinkért, és minden elhunyt lélekért akik a világ kezdete óta jobb létre szenderültek. Kérjük a jóságos Istent hogy helyezze a tőlünk elköltözötteket az Ő mennyei országába, az örök boldogságba, rajtunk pedig könyörüljön mint irgalmas és embereket szerető! Az…

Részletek

Gizi mama születésnapja

A Pünkösd utáni 36. vasárnapon nagy ünnepét tartotta a Nyíregyházi Szent György Nagyvértanú Egyházközség, hiszen közösségünk oszlopos tagja, a mi szeretett Petrov Mártonné Gizi mamánk ezen a napon lett 95 éves. Születésnapján túl arról a szép alkalomról is megemlékeztünk, hogy napra pontosan 73 évvel ezelőtt a házasság szentségében ezen a napon fogadott örök hűséget szeretett…

Részletek

Január 28. Magyar Szent Efrém, vagy más néven Novotorzsoki Szent Efrém atyánk ünnepe

Tropárion 1. hang A fentről nyert isteni kegyelemtől megvilágosodva, óh szent, állhatatos türelemmel küzdöttél az evilági életben. Ezért a kegyelem csodáit árasztod mindnyájunkra, kik hittel ereklyéidhez járulunk, Boldogságos Efrém Atyánk; miért is így kiáltunk hozzád: Dicsőség Annak, ki erőt adott néked; dicsőség Annak, ki megkoszorúzott téged; dicsőség Annak ki általad gyógyulást ad mindeneknek.

Részletek

Ma reggel hívők kis csoportja elzarándokolt Nyíregyházán az Északi temetőbe Galetzky Szergij atya sírjához

Szergij atya volt a Nyíregyházi Szent György Nagyvértanú Egyházközség első papja. Nagyon sok áldozatot vállalt azért hogy a ’40-es években szerveződött egyházközség létrejöhessen és működhessen, és majdnem 30 éven át hűségesen szolgálta is ezt a közösséget. Szergij protoierej atya 1972-ben ezen a napon adta vissza nemes lelkét Teremtőjének.

Részletek